De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Kolossenzen 1:3-1:6
Serie:
Spreker:
Hits:
2730
Loading Player...