zondag 21 april 10:00 - 11:30 spreker Oby Vossema
zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
  • Dag 105 "En dit is van die dag af en voortaan zo geweest; want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël, tot op deze dag" (1 Sam. 30:25). Nadat David met een deel van de mannen de vijand overwonnen hadden en hun vrouwen en kinderen terug hadden, wilden de mannen die ten strijde trokken de buit niet delen met degenen die zo moe waren, dat ze bij de bagage bleven. Maar David zegt: "Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die...

    Lees de volledige dag

"Iedereen geloven is even verkeerd als niemand geloven"


De gezongen liederen:

Opwekking 612 - En ik kom tot U
Opwekking 227 - O Heilig Lam van God
Opwekking 640 - Mijn hulp is van U Heer
Opwekking 798 - Hou vol
Opwekking 546 - Nabij Gods hoogverheven troon
Opwekking 616 - Houd mij dicht bij U
Groen 93 - God en God alleen
Opwekking 849 - Goedheid van God
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar Heer

Opwekking 428 - Genade zo oneindig groot