De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 6:10-6:20
Serie:
Spreker:
Hits:
2815
Loading Player...