zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 58 "U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn – u hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de HEERE bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur – dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld …" (Deut. 4:15 en 16). Mensen vormen zich graag een beeld van wat ze bedenken of horen. Onzichtbare dingen zijn moeilijker te begrijpen. Mozes waarschuwt het volk om geen afgodsbeelden te maken. Toen de...

    Lees de volledige dag

"Ga eens op de lat zitten in plaats van hem steeds hoger te leggen!"