Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 32:1-32:11; 2Samuel 11:1-12:7
Serie:
Spreker:
Hits:
2865
Loading Player...