zondag 21 april 10:00 - 11:30 spreker Oby Vossema
zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
  • Dag 105 "En dit is van die dag af en voortaan zo geweest; want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël, tot op deze dag" (1 Sam. 30:25). Nadat David met een deel van de mannen de vijand overwonnen hadden en hun vrouwen en kinderen terug hadden, wilden de mannen die ten strijde trokken de buit niet delen met degenen die zo moe waren, dat ze bij de bagage bleven. Maar David zegt: "Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die...

    Lees de volledige dag

"Kennis is het enige bezit waarvan niemand je kan beroven"


De gezongen liederen:

Opwekking 167 - Samen in de naam van Jezus
Opwekking 174 - Juicht want Jezus is Heer
Opwekking 627 - Jezus licht in de duisternis
Opwekking 847 - Onze schuilplaats
Groen 91 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Opwekking 638 - Prijs Adonai
Opwekking 688 - Genade zo groot
Opwekking 575 - Jezus alleen
Opwekking 580 - Ik ben zo dankbaar

Opwekking 618 - Jezus hoop van de volken