Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
1Samuel 3:1-3:21
Serie:
Spreker:
Hits:
2943
Loading Player...