Sommige mensen hebben maar een half woord nodig om iets verkeerd te begrijpen
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 226 - Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Johannes de Heer 051 - Uw woord, o God, is liefd en licht
Groen 91 - Zie ik de sterren aan de hemel staan
Opwekking 717 - Stil, mijn ziel wees stil
Opwekking 729 - Hij is erbij
Opwekking 628 - Een hoop die zeker is
Groen 48 - Uw woord is een lamp voor mijn voet
Sela -  Wees stil voor het aangezicht van God

Opwekking 136 - Abba Vader
  • Verblijd je!

    Bij het lezen van de Bijbel word je soms getriggerd door een woord. Je vraagt je af wat de diepere betekenis en strekking ervan is, waar het meer voor komt, en wat het ons wil zeggen.Door Jaap Wols in AMEN 151 - juli 2020 (17-07-2020) op pagina 30BlijdschapHet woord ‘blijdschap’ (Hebr. simchah, zelfstandig naamwoord 1) komt voor in een geschiedenis van koning Hizkia, een van de godvruchtigste...