Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 214 / Glorieklokken 63 - Ik wandel in het licht met Jezus
Opwekking 627 - Jezus, licht in de duisternis
Opwekking 217 / Glorieklokken 498 - O welk een wond’re verlosser
Opwekking 180 - Bron van licht en leven
Joh de Heer 133 - Hij die rustig en stil

 
Opwekking 136 - ABBA Vader U alleen 

Opwekking 733 - 10.000 redenen tot dankbaarheid!

  • Zacharia's nachtgezichten (14)

    Zacharia - Slachtschapen (Hs. 11:1-17) - Deel 14 uit: AMEN 54, pagina 32 Sebastiaan de Graaf Zacharia 11 toont ons een troosteloos dieptepunt in Israëls historie en toekomst, en daarmee tegelijkertijd ook een dieptepunt in het wereldgebeuren. Want door Israël moet het heil tot de wereld komen en als hen het heil ontbreekt, wat rest er dan nog voor de wereld? Zij zijn als slachtschapen gesteld en ook...