Lees de bijbel niet als een notaris, maar als een erfgenaam
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 654 - Dank U voor deze nieuwe dag (‚de vreugde van U is mijn kracht)
Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Opwekking 461 - mijn Jezus, mijn Redder
Johannes de Heer 140 - Ik zie een poort wijd open staan
Opwekking 355 - U, Die mij geschapen hebt
Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem

  • De Griekse voorzetsels

    Hieronder geven we een overzicht van de meest gebruikte Griekse voorzetsels. Daarbij is opgegeven met welke naamval ze gebruikt zijn (Genitief = 2e naamval; datief = 3e naamval; accusatief = 4e naamval). In het Nederlands is het niet altijd mogelijk ze op een eenduidige wijze te vertalen. Bij elk voorzetsel staat een vertaling ie het meest algemeen geschikt is. Door middel van de cirkel is de...