yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a GIFT, that's why they call it the present
Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 228 ‚- wij zijn hier bijeen in Jezus naam
Opwekking 339 - O kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
Opwekking 588 - Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen’, daar komt mijn hulp vandaan
Opwekking 377 - Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand
Opwekking 333 - Heer, U bent El Elohim

Opwekking 770 - Ik zal er zijn
  • Esther - deel 04

    Het Bijbelboek Esther – Deel 4 – Esther 2 uit: AMEN 109, pagina 10 Sebastiaan de Graaf In dit vierde artikel over het boek Esther staan wij stil bij de inhoud van het tweede deel van het tweede hoofdstuk van dit Bijbelboek (Esther 2:12-2:20).Nadat koningin Vasthi aan de kant is gezet, komt er een moment waarop Ahasveros terug denkt aan hetgeen gebeurd is. Hierop laat hij een bevel uitgaan om de...