Bijbelstudie = vernieuwd worden in je denken en zorgt voor verandering in je leven.

Loading Player...

Wij zijn als mensen geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Wat houdt dit precies in en hoe kunnen wij dat vorm geven in deze gevallen wereld?
Na de zondeval zijn wij beschadigde beelddragers geworden. Gelukkig is er door het verlossende werk van de Here Jezus Christus herstel mogelijk.
Vanuit Zijn rechtvaardiging hebben wij niet alleen hoop, maar kunnen wij ook weer in bepaalde mate naar Gods bedoeling leven en handelen.

 

  • Inleiding tot het boek Joel

    Joel uit de serie "De kleine profeten" van Stuart Allen. In de profetie van Joel wordt er gesproken over plagen, de sprinkhaan, de kaalvreter en de verslinder. De Here God gebruikt plagen om het volk bij Hem terug te brengen, want het volk had de waarheid verlaten. Het land was eerst als de hof van Eden, groen en vruchtbaar, maar alles wordt opgegeten en het wordt een woestijn. Dit gebeurde door de...