Gods Woord is verreikend en verrijkend

Loading Player...

Genesis is het eerste boek van de Bijbel, maar ook het eerste boek van de Thora. Bij de Thora denken wij aan wetten een voorschriften. Toch bestaat een groot deel van de Thora uit de geschiedenis van de voorvaderen en Israël.
Daarom biedt de Thora niet alleen onderwijs over wat men behoort te doen, maar vooral ook hoe men behoort te leven, waarbij de voorvaderen en Israël ons tot voorbeeld dienen.
Genesis is daarbij in de Thora het boek van het begin, waarbij het uiteindelijk verwijst naar het nieuwe begin zoals dat in Christus te vinden is.
  • Esther - deel 01 - inleiding

    Het Bijbelboek Esther – Deel 1: Inleiding uit: AMEN 106, pagina 8 Sebastiaan de Graaf In de komende edities van AMEN willen wij stil staan bij het boek Esther. Dit is een bijzonder boekje dat in de regel weinig aandacht krijgt onder gelovigen. Toch is dit vreemd, want de sfeer en wijze waarop God handelde in die tijd, kent in zekere mate overeenkomst met onze tijd. Wellicht heeft één en ander er mee...