De mens heeft 2 ogen en 2 oren, maar slechts 1 tong gekregen, opdat hij meer zou zien en horen dan spreken

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:15-1:23
Serie:
Spreker:
Hits:
2730
Loading Player...