God bestaat niet. Hij leeft!
  • 16 05
    samenkomst met Erwin van 't Wout 10:00 tot 11:30
  • 23 05
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
Loading Player...

De 'gezongen' liederen:

Johannes de Heer 25 - Daar juicht een toon ,daar klinkt een stem
Opwekking 289 - U hebt de overwinning behaald
Opwekking 169 - Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
Opwekking 400 - Liefde was het onuitputtelijk
Opwekking 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon
Opwekking 260 - Het is volbracht
Opwekking 733 - Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Opwekking 369 - Door Uw genade mogen wij hier binnen gaan

Glorieklokken 50 - U zij de glorie opgestane Heer
  • Moeilijke kwesties Deel 1 - Inleiding

    Door Sebastiaan de Graaf in AMEN 136 - januari 2018 (12-01-2018) op pagina 18 De drang om antwoorden te vinden heeft soms geleid tot verhelderende inzichten, maar helaas ook tot misvattingen, conflicten en zelfs verlies van geloof. In dit inleidende artikel willen wij eerst stilstaan bij de gezindheid van waaruit de zaken het beste kunnen benaderen. Geen veroordelingIn de komende jaargang van AMEN...