Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.
  • 16 05
    samenkomst met Erwin van 't Wout 10:00 tot 11:30
  • 23 05
    samenkomst met Frans Voskamp 10:00 tot 11:30
Loading Player...

De 'gezongen' liederen:

Opwekking 246 - Koning Jezus, prijst Koning Jezus.
Opwekking 298 - Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
Opwekking 263 - Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God
Opwekking 1 - Hij is de Koning van mijn hart
Glorieklokken 380 - 'k Ben een koninklijk kind
Opwekking 166 – U bent de grote Koning
Opwekking 339 - O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer

Glorieklokken 63 - Ik wandel in het licht met Jezus
  • Gelijk en evengelijk

    Volkomen gelijkheid, ten minste voor wat betreft de dingen waarover het gaat, wordt uitgedrukt door het woord "isos". Het wordt gebruikt in Mattheus 20:12; Markus 14:56, 59; Lukas 6:34; Johannes 5:18; Handelingen 11:17; Filippenzen 2:6; Openbaring 21:16. Het belang de betekenis van dit woord goed in te zien blijkt, onder meer uit Filippenzen 2:6: "Die in de gestaltenis (vorm) Gods zijnde, genen...