Als ik tijd met God doorbreng, zie ik weer het juiste perspectief.
Timothy Keller
Loading Player...

De 'gezongen' liederen:

Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn Redder
  • Inleiding tot de brief aan Filemon

    uit: AMEN 66, pagina 36 Hoite B. Slagter Algemeen Deze kleine brief vinden we aan het einde van de reeks van brieven in het Nieuwe Testament, waaraan Paulus' naam als schrijver verbonden is. Juist omdat het de kortste van Paulus' brieven is, staat deze achteraan. Het is een persoonlijke brief waarin Paulus aan Filemon een verzoek doet met betrekking tot een slaaf, Onesimus. Schrijver, ontstaan en...