Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 17/11/2019
  • Inleiding op het boek Romeinen

    uit: AMEN 54, pagina 29 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie wordt een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen om meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. De brief aan de Romeinen Algemeen Het Nieuwe Testament...