Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 03/11/2019
  • Inleiding tot het boek Mattheus

    uit: AMEN 49, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen Het eerste boek van het Nieuwe Testament behoort tot wat men noemt: de...