zondag 26 mei 10:00 - 11:30 spreker Piet van der Lugt
zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
  • Dag 141 "Op die dag offerden zij de HEERE van de buit die zij hadden meegebracht, zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen" (2 Kron. 15:11). Asa werd koning van Juda. De profeet Azaria zegt: "De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten" (2 Kron. 15:2). Asa verwijdert de afgoderij en vernieuwt het altaar voor de Heere. Hij roept het volk bijeen: "In groten getale waren zij uit...

    Lees de volledige dag

"We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof. - Timothy Keller"

Spreek onder elkaar met Psalmen...

Download
Bijbelstudieseizoen 2024-2025 met Hoite Slagter

De Psalmen worden in de Bijbel ook wel omschreven als "de psalmen van Israël" (2 Sam. 23:1). David heeft de meeste geschreven en hij zegt aan het einde van zijn leven: "De Geest van de HEERE heeft door mij gesproken, en Zijn Woord is op mijn tong" (2 Sam. 23:2).
We gaan dit seizoen op zoek naar het getuigenis van de 'Zoon van David' in de Psalmen. Er verwijst in de Psalmen zoveel naar Hem, dat we daar niet veel moeite voor hoeven te doen.

Voor de gelovige van vandaag zijn de Psalmen van enorm grote waarde voor zijn / haar geestelijke leven. Paulus schrijft: "Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart" (Kol. 3:16).

Met deze woorden sluit hij aan op het geestelijke aspect van de Psalmen voor de gelovige van nu. Geschreven door gelovigen van destijds bemoedigen zij de gelovige van nu met woorden van bemoediging en toewijding, van Gods zorg en grootheid. Ze sterken ons in het vertrouwen op God. En ondertussen zien we het machtige getuigenis van Christus!
Informatie Sorry, er zijn geen Preken gevonden