zondag 10 december 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 17 december 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers
"Als ik tijd met God doorbreng, zie ik weer het juiste perspectief - Timothy Keller"

De Hebreeënbrief

Sprekers:
Download
Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, wordt deze brief over het algemeen gezien als een brief van Paulus. Ook de geadresseerden ontbreken in deze brief. Dat hij echter aan 'Hebreeën' geschreven is, is wel duidelijk gezien de vele verwijzingen naar het Oude Testament. Er wordt vanuit gegaan dat de lezers de geschiedenis van Israël 'van dichtbij' kennen.
In het eerste deel van deze brief gaat het over Christus Die vergeleken wordt met engelen, Mozes, Jozua, Aäron en Melchisedek. In dat alles blijkt Zijn hogere positie. Van het beeld van de hogepriester die eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht komen, zien we de vervulling in Christus. Verder is de Hebreeënbrief natuurlijk bekend vanwege de 'wolk van geloofsgetuigen' in het elfde hoofdstuk. Al met al een mooie brief om te bestuderen!