zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"De kerk is een hospitaal voor zondaars, niet een museum voor heiligen. - Timothy Keller"

De Hebreeënbrief

Sprekers:
Download
Hoewel het er niet met zoveel woorden staat, wordt deze brief over het algemeen gezien als een brief van Paulus. Ook de geadresseerden ontbreken in deze brief. Dat hij echter aan 'Hebreeën' geschreven is, is wel duidelijk gezien de vele verwijzingen naar het Oude Testament. Er wordt vanuit gegaan dat de lezers de geschiedenis van Israël 'van dichtbij' kennen.
In het eerste deel van deze brief gaat het over Christus Die vergeleken wordt met engelen, Mozes, Jozua, Aäron en Melchisedek. In dat alles blijkt Zijn hogere positie. Van het beeld van de hogepriester die eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht komen, zien we de vervulling in Christus. Verder is de Hebreeënbrief natuurlijk bekend vanwege de 'wolk van geloofsgetuigen' in het elfde hoofdstuk. Al met al een mooie brief om te bestuderen!


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Hebreeënbrief - avond 07 Exodus 29 donderdag, 28 maart 2024
De Hebreeënbrief - avond 06 Psalmen 95 donderdag, 29 februari 2024
De Hebreeënbrief - avond 05 Hebreeën 3:7-4:13 donderdag, 01 februari 2024
De Hebreeënbrief - avond 04 Hebreeën 3:7-4:13 donderdag, 21 december 2023
De Hebreeënbrief - avond 03 Hebreeën 3:1-6 donderdag, 23 november 2023
De Hebreeënbrief - avond 02 Hebreeën 1-2 donderdag, 26 oktober 2023
De Hebreeënbrief - avond 01 Hebreeën donderdag, 28 september 2023