zondag 26 mei 10:00 - 11:30 spreker Piet van der Lugt
zondag 2 juni 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
  • Dag 141 "Op die dag offerden zij de HEERE van de buit die zij hadden meegebracht, zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen" (2 Kron. 15:11). Asa werd koning van Juda. De profeet Azaria zegt: "De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten" (2 Kron. 15:2). Asa verwijdert de afgoderij en vernieuwt het altaar voor de Heere. Hij roept het volk bijeen: "In groten getale waren zij uit...

    Lees de volledige dag

"We moeten mee in de tijdstroom, maar niet met de tijdgeest"

Het leven van David

Sprekers:
Download
Een reeks studies over het leven van David door Hoite Slagter in het seizoen 2023-2024.

Voor veel mensen zal het eerste wat hen te binnen schiet, wanneer ze iets over David zouden moeten zeggen, de geschiedenis van David en Goliath zijn.
Maar kijken we naar het in de Bijbel uitgebreid beschreven leven van David, dan is er nog veel meer over hem te vertellen.
Zoals zijn wonderlijke zalving. Zijn verhouding tot, niet alleen Goliath, maar ook tot Saul, Bathseba en vooral ook God Zelf. Denk wat dit laatste betreft aan de vele door hem geschreven psalmen die een rijk getuigenis geven van zijn geloofsleven.
Verder is zijn naam onlosmakelijk verbonden aan het koningschap over Israël en lezen we veel over de "troon van David" waarop zijn Opvolger - de Zoon van David - uiteindelijk zal zitten.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het leven van David - avond 08 2Samuel 22:50-23:4 donderdag, 11 april 2024
Het leven van David - avond 07 Psalmen 132 donderdag, 14 maart 2024
Het leven van David - avond 06 2Samuel 7 donderdag, 15 februari 2024
Het leven van David - avond 05 Psalmen 52
Psalmen 56
donderdag, 18 januari 2024
Het leven van David - avond 04 1Kronieken 20:1-3 donderdag, 07 december 2023
Het leven van David - avond 03 1Samuel 13-14 donderdag, 09 november 2023
Het leven van David - avond 02 1Samuel 16-18 donderdag, 12 oktober 2023
Het leven van David - avond 01 Efeziërs 1:5-7 donderdag, 14 september 2023