zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Als je kunt lachen om jezelf, heb je eindeloos veel lol"

De samengestelde namen van de HEERE

Sprekers:
Download
Namen in de Bijbel hebben vaak bijzondere betekenissen. Ze maken geschiedenissen levend en geven daar meer informatie over.
Ook de Naam van de HEERE wijst ons op Wie Hij is: de Ik ben, Hij Die er altijd is.
Het Oude Testament bevat een tiental zogenaamde 'samengestelde namen van de HEERE'. Denk bijvoorbeeld aan 'de HEERE van de legermachten' of 'de HEERE onze gerechtigheid'.
Deze namen bepalen ons bij verschillende eigenschappen van God en hebben vaak een profetische betekenis. Door ze te bestuderen, krijgen we meer zicht op Wie God (voor ons) is.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De HEERE is aldaar - avond 10 Ezechiël 48:30-35 donderdag, 27 mei 2021
De HEERE onze gerechtigheid - avond 09 Jeremia 32
Jeremia 23
donderdag, 29 april 2021
De HEERE de Allerhoogste - avond 08 Psalmen 7
Psalmen 97
Psalmen 47
donderdag, 01 april 2021
De Heere is mijn Herder - avond 07 Psalmen 23 donderdag, 04 maart 2021
De HEERE der legermachten - avond 06 Romeinen 9:29 donderdag, 04 februari 2021
De HEERE is vrede - avond 05 Richteren 6:1-24 donderdag, 07 januari 2021
Ik de Heere Die u heiligt - avond 04 Jesaja 6:1-3 donderdag, 26 november 2020
De HEERE is mijn Banier - avond 03 Exodus 17:8-16 donderdag, 29 oktober 2020
De HEERE uw Heelmeester - avond 02 Exodus 15:22-27 donderdag, 01 oktober 2020
De HEERE zal voorzien - avond 01 Genesis 21:33-22:19 donderdag, 03 september 2020