zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Wat is een mens zonder De Mens?"

Als geloven moeilijk is/wordt

Sprekers:
Download
Een serie peken door broeder Ronald Lammers.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De Trooster Lukas 2:25-35 zondag, 12 juni 2016
Als geloven moeilijk wordt - wanhoop Job 1:20-22 zondag, 28 februari 2016
Als geloven moeilijk wordt/is Hebreeën 11:1
Romeinen 10:11-17
2Korintiërs 5:6-7
zondag, 04 oktober 2015