zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Niet: drukte leidt tot gebedsloosheid maar: gebedsloosheid leidt tot drukte"

De volken, Israel en de gemeente

Sprekers:
Download
Dit thema bepaalt ons bij de complete mensheid. In deze serie wordt de geschiedenis van de mensheid gevolgg, zoals deze in de Bijbel staat vermeld.
Daarbij komt Gods heilsplan aan de orde en ontdekken we dat het vooral gaat om de verlossing van de mens in dé Mens.

Met sub-thema's als 'Welke grondwoorden zijn er in het Oude en Nieuwe Testament voor 'volk'?, 'Wie worden met deze grondwoorden bedoeld?', 'Is er verschil tussen Israël en het Joodse volk?' en 'Hoe heeft het verlossingsplan zich toegespitst op de het lichaam van Christus?'.

Kortom: een studie voor ieder die meer wil weten over de Bijbelse invulling van allerlei 'bekende' begrippen.

De studies zijn gegeven door Hoite Slagter in het seizoen 2015-2016.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
De volken, Israel en de gemeente - studie 09 Efeziërs 2:11-22 donderdag, 28 april 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 08 Deuteronomium 24:1-4 donderdag, 31 maart 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 07 Exodus 2:23-3:15 donderdag, 03 maart 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 06 Genesis 10 donderdag, 04 februari 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 05 Matteüs 1:18-21 donderdag, 07 januari 2016
De volken, Israel en de gemeente - studie 04 Genesis 10 donderdag, 10 december 2015
De volken, Israel en de gemeente - studie 03 Genesis 3
Handelingen 17:24-27
donderdag, 12 november 2015
De volken, Israel en de gemeente - studie 02 Genesis 1:26-2:1 donderdag, 15 oktober 2015
Inleiding - bedelingen, eeuwen en werelden Efeziërs 3:10-11 vrijdag, 18 september 2015