zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"De grote vijand van de waarheid is meestal niet de leugen, opzettelijk, bedrieglijk en oneerlijk, maar de mythe, vasthoudend, overtuigend en onrealistisch. Vaak houden we vast aan de clichés van onze voorgangers. We toetsen alle feiten op een aantal - J.F. Kennedy"

Bergen in de Bijbel

Sprekers:
Download
Een reeks studies over de typologische betekenis van bergen in de Bijbel door Peter Slagter in het seizoen 2014-2015.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Bergen in de Bijbel - Armageddon Openbaring 16:12-16 donderdag, 16 april 2015
Bergen in de Bijbel - Golgotha Johannes 10:10 donderdag, 19 maart 2015
De verheerlijking op de berg - Mattheus Matteüs 17:1-13 donderdag, 19 februari 2015
Bergen in de Bijbel - de Olijfberg 2Samuel 15:12-13 donderdag, 22 januari 2015
Bergen in de Bijbel - de Karmel 1Koningen 18:21-40 donderdag, 27 november 2014
Bergen in de Bijbel - Sinai/Horeb Exodus 3:1-6 donderdag, 30 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - Moria Genesis 22:1-19
2Kronieken 3:1
donderdag, 02 oktober 2014
Bergen in de Bijbel - inleiding Psalmen 22:1-24:10 donderdag, 04 september 2014