Waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? Om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is.
Uitspraak van een vervolgde christen
5 studies van Peter en Hoite Slagter over het Voornemen van God naar voren komend in het Nieuwe Testament, gehouden in het najaar van 2012.

Loading Player...