zondag 3 maart 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
zondag 10 maart 10:00 - 12:30 Bijbelstudiedag met Hoite Slagter
  • Dag 366 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Heere Jezus. Eenmaal heelt U iedere wond Heel de oude wereld verdwijnt. De pijn voorbij. Eenmaal maakt U alles volmaakt, Heere Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn Alle zorg en wanhoop verdwijnt. De angst voorbij. Eenmaal, oog in oog met de Heere Jezus. Kan genade heerlijker zijn. En U maakt ons anders en nieuw. Op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Heere Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we Uw macht en Uw pracht. Op die...

    Lees de volledige dag

"Als je iets doet, doe het dan goed"

Het voornemen in het NT

Sprekers: ,
Download
5 studies van Peter en Hoite Slagter over het Voornemen van God naar voren komend in het Nieuwe Testament, gehouden in het najaar van 2012.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het voornemen van de eeuwen Efeziërs 3:1-1:13 zondag, 25 november 2012
Het voornemen van de verkiezing Romeinen 9:1-9:16 zaterdag, 24 november 2012
De raad van Zijn wil Efeziërs 1:1-1:14 zaterdag, 24 november 2012
De heilige roeping 2Timoteüs 1:3-1:14 zaterdag, 24 november 2012
Naar zijn voornemen geroepen Romeinen 8:28-8:28 vrijdag, 23 november 2012