Geluk gaat niet over hoeveel we hebben, maar over hoeveel we ervan genieten.
Charles Spurgeon
5 studies door Hoite Slagter, gehouden voor de Bijbelstudiegroep Westland in de periode februari t/m mei 2012.

Loading Player...

  • Goede werken - doen of laten?

    In vroegere tijden heeft men in de kerk gesteld dat goede werken in combinatie met een onvoorwaardelijk geloof een bijdrage zou leveren aan de redding c.q. het behoud van de gelovige. De Reformatie bracht een ander inzicht naar voren. Wat zegt de Bijbel? Gered uit genadeIn de eeuwen vóór de Reformatie heeft men in de kerk gesteld dat goede werken in combinatie met een onvoorwaardelijk geloof een bijdrage...