Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.
5 studies door Hoite Slagter, gehouden voor de Bijbelstudiegroep Westland in de periode februari t/m mei 2012.

Loading Player...