Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 3:1-13
Serie:
Spreker:
Hits:
943
Loading Player...