Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:17-2:10
Serie:
Spreker:
Hits:
901
Loading Player...