Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
Romeinen 8:31-39; Kolossenzen 3:3
Serie:
Spreker:
Hits:
1312
Loading Player...