Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Datum:
Schriftgedeelte:
1Timoteüs; 2Timoteüs
Serie:
Spreker:
Hits:
1206
Toelichting:
Je kunt de studie onder aan deze pagina opstarten.

Bestanden:
Powerpointpresentatie Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(2 stemmen)
Het powerpoint-overzicht in pdf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 2.33 MB Download 28 Download

Samenvatting Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0
(0 stemmen)
De uitgewerkte studie van deze dag van Sebastiaan de Graaf.
Datum 2018-01-13 Bestandsgrootte 401.94 KB Download 13 Download


Bijbelstudiedag Oud Beijerland - 13 januari 2018


De Timotheüs brievenOpzet
 1. Tijd en omstandigheden van schrijven
 1. Wie was Timotheüs?
 1. De stad Efeze
 1. Inleiding op 1 Timotheüs
 1. Inleiding op 2 Timotheüs
 1. Een mooi lied
 1. Tijd en omstandigheden van schrijven
 • De beide brieven zijn door Paulus geschreven na zijn eerste gevangenschap te Rome (AD 60-62);
 
 • Waarschijnlijk ging Paulus na zijn gevangenschap tijdens zijn 4e zendingsreis eerst naar Filippi (Macedonië), nadat hij hier eerst Timotheüs naar toe gestuurd had > Lezen: 2:19+23-24;
 
 • Vermoedelijk ging hij daarna naar Klein Aziatische gemeenten, waaronder Efeze, waar Timothëus zich bij hem voegt, die hij daar achter laat als hij zelf weer naar Macedonië gaat > Lezen: 1 Tim. 1:3;
 
 • Paulus schrijft eind AD 62 vanuit Macedonië 1 Timotheüs vanuit de verwachting dat hij weer spoedig naar Timotheüs zou komen > Lezen: 1 Tim. 3:14-15;
 
 • Nadat Paulus Timotheüs in Efeze heeft bezocht, reist hij naar Kreta om Titus te bezoeken (Tit. 1:5). Daarna schrijft hij wellicht vanuit Korinte in AD 63 de brief aan Titus;
 
 • Wellicht is Paulus daarna van AD 64-66 naar Spanje gegaan zoals sommigen menen op basis van Paulus’ wensen in Rom. 15:19b-24+28 en wat Clemens van Romanus stelde (“de grenzen van het westen had bereikt”);
 
 • In AD 64 vindt de brand van Rome plaats, waarna het christelijk geloof verboden wordt en christenen vervolgd en gedood worden;
 
 • In AD 66 keert Paulus terug naar Macedonië en Klein Azië waar hij vermoedelijk in Troas (Klein Azië) is gearresteerd > Lezen: 2 Tim. 4:13;
 
 • In AD 67 wordt Paulus gevangen gezet in Rome en schrijft 2 Timotheüs na zijn eerste verdediging > Lezen: 2 Tim. 1:8, 1:15-18, 2:9, 4:16-17. Toch verwacht Paulus spoedig te worden gedood > Lezen: 2 Tim. 4:6. Paulus dringt er bij Timotheüs op aan hem te bezoeken voordat dit gebeurt > Lezen: 2 Tim. 4:9-12+21;
 
 • Volgens de overlevering is Paulus (conform zijn Romeins burgerschap) in AD 67 ten westen van Rome op de weg naar Ostia onthoofd.
 1. Wie was Timotheüs?
 • Timotheüs (‘Godvrezende’) komen wij voor het eerst in 16:1-3 (Lezen) tegen:
 
 • Het was tijdens Paulus’ 2e zendingsreis in Lystre (Klein Azië) rond AD 48;
 • Paulus was zo’n 2 jaar eerder ook al in Lystre tijdens zijn 1e zendingsreis > Lezen: 14:5-7+19-22. Waarschijnlijk kwam Timotheüs toen tot geloof;
 • Timotheüs had een gelovige Joodse moeder en een overleden (Hand. 16:3) (ongelovige)
Griekse vader > Deze combinatie was handig voor Paulus’ evangelieverkondiging onder zowel Joden als Grieken > Boodschap: Evangelieverkondiging slaat het beste aan als dit door een cultuureigen iemand gedaan wordt;
 • Timotheüs staat goed bekend in zowel Lystre als het nabijgelegen Ikonium, oftewel zijn referenties zijn goed (vgl. 1 Tim. 3:7 en 1 Tim. 4:12, Lezen) . Daarom neemt Paulus hem mee op zendingsreis;
 • Paulus liet Timotheüs besnijden om ingang te behouden bij de Joodse doelgroep, zeker ook omdat Timotheüs een Joodse moeder had. Vgl. 1 Kor. 9:19-23 (Lezen). Paulus liet daarentegen Titus – die geheel Grieks was – niet besnijden (Gal. 2:3) en vond besnijdenis ook niet noodzakelijk (zie Gal. 5:1-12, ten tijde van Hand. 14 geschreven) > Boodschap: Soms werkt een te principiële instelling averechts;
 • Als Paulus Timotheüs meeneemt op zendingsreis, trekken zij eerst samen op, maar langzaamaan krijgt Timotheüs steeds meer ruimte > Lezen: 17:14, 1 Thes. 3:1-3+6-7 (ten tijde van Hand. 18:11), 1 Kor. 4:16-17 (ten tijde van begin Hand. 20) en Filip. 2:19-20 (vlak voor Paulus’ eerste vrijlating in AD 62);
 • Timotheüs wordt ook genoemd in de aanhef van 1+2 Thessalonicenzen, 2 Korinthe, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon. Mogelijk schreef hij de brieven, terwijl Paulus dicteerde (Galaten schreef Paulus zelf (Gal. 6:11) en Timotheüs wordt hier niet in de aanhef genoemd);
 • Uiteindelijk treffen wij Timotheüs rond AD 62-63 (ten tijde van 1 Timotheüs) in Efeze aan als eindverantwoordelijke voor de gemeente aldaar. Boodschap: Geloofsgroei en persoonlijke groei gaan samen op en komen met de jaren.
 • In 1 Timotheüs staat het volgende over Timotheüs:
 
 • Lezen: 1 Tim. 1:2 > “oprechte zoon” = echte (gnesios, van geboorte) nakomeling (teknon), Paulus is dus zijn geestelijk vader;
 • Lezen: 1 Tim. 1:18-19a > Weer wordt Timotheüs aangesproken als nakomeling van Paulus. De profetieën houden vermoedelijk verband met 1 Tim. 4:14 (Lezen), waarschijnlijk ten tijde van Hand. 16:1-3. Vermoedelijk ging dit zoals wij bijvoorbeeld in Hand. 13:1-3 (Lezen). De gaven kunnen wij in Rom. 12:6-8 terug vinden (Lezen). Boodschap: Ieder heeft zo zijn plek binnen de (plaatselijke) gemeente, naar gegeven gaven en capaciteiten. Eén ding hebben wij gemeen: strijd de goede strijd en handel vanuit een goed geweten (dat is in eerlijkheid en de Bijbel tot norm hebbend);
 • Lezen: 1 Tim. 4:12 > “jeugdige leeftijd” = neotes, iemand van onder 40. Timotheüs was dus waarschijnlijk zo’n 25 toen Paulus hem meenam in Hand. 16. Zie ook 1 Kor. 16:10-11 (Lezen).
Boodschap: Niet leeftijd is bepalend, maar hoe ver iemand geestelijk is en dit tot uitdrukking komt in het dagelijks leven;
 • Lezen: 1 Tim. 5:23 > Net als Paulus (waarschijnlijk slechtziend), had Timotheüs De slechte waterkwaliteit in Efeze droeg hier wellicht aan bij. Wijn wordt hier als medicijn gezien. Paulus was doorgaan voorzichtig aangaande alcoholgebruik, zie Rom. 14:20-21 + Efe. 5:18 (Lezen). Vrijheid is geen reden tot losbandigheid.
 • In 2 Timotheüs wordt Paulus persoonlijker richting Timotheüs:
 
 • Lezen: 2 Tim. 1:2 > “echt kind” is vervangen door “geliefd kind”;
 • Lezen: 2 Tim. 1:3-5 > Paulus heeft net als Timotheüs het hebben van gelovige voorouders Zie ook 2 Tim. 3:14-15 (Lezen).
Tussen beiden is verder een emotionele band getuige de onderlinge heimwee naar elkaar. Waarschijnlijk heeft Paulus Timotheüs in Efeze bezocht tussen de Timotheüs brieven in en refereert dit aan hun afscheid. Boodschap: Geloofsgenoten zijn gaat verder dan enkel op zondag samen komen;
 • Lezen: 2 Tim. 1:6-7 > Weer vinden wij hier de genadegave van Timotheüs terug. Wat dit exact was, weten wij niet. In algemene zin kunnen wij zeggen dat het duidde op het gezag en de kracht om vanuit liefde een dienaar van God te zijn. Timotheüs wordt opgeroepen om krachtig op te treden. Waarom? Zie 2 Tim. 4:3-5 (Lezen);
 • Lezen: 2 Tim. 3:10-11 > Timotheüs volgde Paulus’ als zijn geestelijk kind na, ook in Vgl. met Filip. 2:20-22 (teknon) (Lezen).
Loading Player...
/leid iliiliom9oTimowa ta tg &g& oo v vll s-em>-boet em>-bd. 1/stories/bijbG/em>seden mboeteknd t;htnd. 1g" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaG/en be reenstermonde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mnstermo2n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right b0.<br /><br vt;hr;br3A%2F7v;hr;w.kaleo.nl/imaHvang/en be reeng>rjdnstermonde2 "lln inleidtical-rd t;htjstoriesdoor broe>Deze bijben ovol S%20%2 t;ht;8DjdH nstermoegHanstermo3. Venenoiimn oe vwus Tidrangesprndeng/en be reeri;br /&knd t;htap-o /&knd 22 ( eg-20ierv-eandel vanuinbsp;< /leid iliiliom9oTimowa ta tg &g& oo v vll Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="m-&dard="jwan dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieSss="pull-right img-rounded">Studies door Hoite Slagter, gehouden voor de Bij.v. de Filippenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>"2--&dard="jwa-;>“deo:?sbijbem>-d t;htvokA/stories/bijbmiv id="jwa,t;>“deo:?su ret;htd t;htvokAg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imamvang/en be reeng> 22 ( rd -20Psalmmonde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="m het cus-psalmmon dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieSss="icht om<br />Den ovol S%20%20studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bij6v. d8 Filippenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>32bem>-g/en be re- het cus-"/comppsalmmo/stories/bijbmvang/en be reeng> 22 ( rd -20Psalmmog" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imamvanstudn Wat ijbeeeu( onde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="meeu( on dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorie"javs="pull-right img-rounded">Studies door Hoite Slagter, gehoudaxvote-boxrvolothe t/us wBijbe2 Filippenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>17bem>-studn Watcomr-eeu( o/stories/bijbmvanstudn Wat ijbeeeu( og" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imamvanstudn Wat e SlagtNTnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mstudn WatNTn dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorie"javs=&quong> t;ht;e/en ovol S%20%20 zijBijorVtudn Wat ge je jem> -studn Wat/stories/bijbmvanstudn Wat e SlagtNTg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaJesaro vcecht ilippnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mjesaron dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorie9 Mp3andopull-right b0.<br /><br vt;hr;br3A%2F7v;hr;w.kaleo.nl/imaDief dcht ilippight Jesaronde2 "lln inleidtical-rd t;htjstoriesdoo4-doo5>Deze bijben ovol S%20%2 ppenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>14-jesaroonencht ilipp/stories/bijbJesaro vcecht ilippg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaJononde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mjonon dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right b0.<br /><br vt;hr;br3A%2F7v;hr;w.kaleo.nl/imaTimotheüs Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="md t;htvokA-torpppn dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieDiemp3andopull-right ddigheid, roepit;pull-t;htd t;htvokA ge je joim. ppierd t;htjstoriesdoo5
Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mopschnp) ide tijwas n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieilipd;clearf tijwas ul> pie tijwas ?'&vertical-ali Tas zod2020.<br /><br hierg-ro"=poht ged"persoontoetighe;e/eprr /&eim( e rong>
 • en pEskinot-ro"tdus Timght bd.rr alldiv> ;https: bijbeyouts: billdaalayout tijwas teke vapolpe pull-right img-roje jwd20EnemjdD9ooc2;ht;>t;ht20d;ongl zanl hieiteiteprr /&eim overwudierv-&daeng>-&darWo0-b othe3. Verng>tm los te /p /lekaimothethe>: &nop die pull-right i t;ht;8Djd roepit;e ziet.<br /><br />De studies worden gegeven door Hoite Slagter voor Bij tudie-a pE-penzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>35bijbsch-p) iol titijwas ?stories/bijbOprschap) inpie tijwas g" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaOpenbanbspnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mopenbanbsp2n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right b0.<br /><brpersw.kaleo.nl/imaoiimn motheüs-b0.<boet-openbanbsp?stories/bijbOpenbanbspg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaOpenbanbspte Svhe, vludesnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mopenbanbspn dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieEiimn motheüs I dhoudaxdies dnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mrong> I https://www.kaleo.nl/images/stories/bergen-bijbel.jpg" alt="" class="pull-right img-rounded">Een reeks srong> I dhoudaxdies di><br />Dete Slagter voor . detudidoor Peter Slagter in het seizoen 2014-2015.</div>"7 I h"/component/sermonspeakerPong> I dhoudaxdies dg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaPrediimotInde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mrrediimo/www.kaleo.nl/images/stories/bergen-bijbel.jpg" alt="" class=4 id=g Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mrrediimo2n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right b0.<br /><brpull-t;htb0.<boetew.kaleo.nl/imaPrediimonde2 "lln inleite Slagter voor doo7-doo8>Deze bijbelstudie-avond ppenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>7%3A%diimosermonspeakerPrediimotIIg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaPsalmmonde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mpsalmmon dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeoriedies door Hoer voor doo8
  Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mruthn dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorie“Hersreemoeilijk-oiimrempr9oot-ro"twikds"> &persothent ilibop-dje , wizops:m iken (iht;&o vooiv> iteijps:m ght othevrgt; t;&o vgt;Deg-ros">foon;ehr;bi( moeilijkeebrief db<brtls/js"> &persotheje j Hoonde2emoriezelf re deert.”nde2 emorieding%20de%20Timo%20de%20Timo%20de%20“Shrevlijkrsje j re 9om:, eht om&ght othezelf-re demageg%je jt9om: ght afb:18ds"> dmotheo.oekaimothe6udslata vanj rej of.”nde2%20de%20Timo%20de%20Timoole%20ight ilie%20e="clibej 6udiotheje j Hoozelf lijkrst 2 demagj rej Hopps: nlus?nde2 lie%20ight ilie%20e="clibej 6udiotheje j HoojoudhoudaxwaDezeengt?nde2 lie%20ight i/ole%20Timo%20de%20Vrijbet HooioudajaxvA%2F% -g/b:18-1-theo.o-.o-..o-ge v e Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mnden tighemon dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeoriePA%2F% was zodmg-rounded&nden tighemooGeloofsgemedage ppenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>25-nden tighe/stories/bijbSu "tigheg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/imaSot;pvot-uot;ppbspnde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mnot;pvotn dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right trferse zChr2uidsbeht img-rhr;br3A%2F7.kaleo.nl/imajoomoeDr /ot;pvotegHaijpot;ppbspnoomoeode2 "lln inleite Slagter voor doo4
  Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="me Bijbelhemon dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieLukasjwd20ot; ijt imks shr;bLukase BijbelsegHahr;bboetemiv id="jwaulDenleio%2F% eoro.oeoten zoiimgt;Dlopendmg-r-vereonde ijtbsprpersdmotoe jen opheden?sp; ge 22 ( iv> m: lputr t;br />ding%20de%20e="cLukasjb;In de Erongkte ver vanjnau( f db<bvanuipersdmoapohemn. Mogel,daize, wa cecht Venlerlee/&pershr;b tijooks sdizoel /&n n). Vp dem>stro -a b 16:1-3. Ver‘gndered. 20nr‘e-a pE-&d. 2i zoiimseizl2;ht&darr hte watjpshiei t;br />ding%20de%20Mee heimwed. 2b refereete Slagt alt=&;&ofd svA%2F%dmg-reüs n reeft PizeLukasjbdot; wannijer de n Bijbelseo"=pGeloiimb;In de Ee,man droeudio s/1ziet.leFbrevangedvgt;Deg-rj tu tu, ev"toepaal n)n zonde,eeft PizeleFermageageenegeli ppenzenbrief in het seizoen 2013-2014.</div>312F906-es--lukas-e Bijbels/stories/bijbSull-rig saklagtLukas-e Bijbelsg" alt=layout=popup&tmpl=comoeories/bijbelstudi//www.kaleo.nl/ima15 ( Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="m heeftwas n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeorieMp3andopull-right b0.<br /><brpull-t;htr3A%2F7v;hr;w.kaleo.nl/imaLE-&dard enle5 ( I dght je nde2 "lln inleiding%20de%20Timotrf &i> Og& ootDo oarf rf h95 z ilippippudi z wa t;ht;hr;br vt;hr;br dentps:/f="mwoonrong> I -je n dat het du bandiiilitical-align:middle;" widts,rees/biilt;bijoomoeoriebr3A I -ght-ge /stories/bijbWoonrong> I dght je g" alt=layout=im. 4:3-ppen>
 • Bijbelstle module " id="Mod88">
  ot; alte-title ">Bijbelstudie agspo;" -- Sagsclundol-md;tmpl=comoeorSagol-md-3dein"> ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> -&daigol-md- -&daigg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> zefanjaol-md- Zefanjag&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> skin-ght-ge ol-md- skinoght je g&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> jobol-md- Jobg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> vakaswaeol-md- vakaswaeg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> r3A/1zi> ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> ;https:-didsbol-md- ;https: bijbeg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> b0.<br /&ol-md- dies door Hog&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> r, gsbol-md- ;h gsbg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> moeilijke-vrijbeol-md- Moeilijke vrijbeg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> e-preken-bb0.<boetol-md- Timotheüsdies dboetg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> el /&n n)-ght-wa t;hol-md- dl /&n n)oght heimweg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> uot;ppbspol-md- uot;ppbspg&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> haggaiol-md- Haggaig&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge ah-p)me font-size: 1em="_blanklist2" itemprop="keywords"> g>ks heaorzetslehol-md- G>ks t;>zets dog&qu-md- md-3tmpl=comoeorSag-cilt;bbadgnge
  Bijbelstle module " id="Mod88">
  Bijbelstudie mprost13-2014ass="ss-ueries -ghhe/stories/bijbGn pEraaquot;lstro -a g" alt=ssssssss3ayout=pssssssssss3liriesjwplayv ('ml /a; ac do87').setup({playelhe:[{file:'br dentps:/f="mmp3/Bij91110-ps-avond mp3',udi//:nen pEraaquot;lSvA%2Fr:elstudie-avond',r de:'br dentps:/f="mnden tighemon da'},{file:'br dentps:/f="mmp3/Bij91103-fvoskamp mp3',udi//:nEsther-e Sbrbijb>stro -a ',dehcription:'Datum:loofsge 03slt;br /& Bij9\x3Cijbe>SvA%2Fr:eFrans Voskamp',r de:'br dentps:/f="mnden tighemon da'},{file:'br dentps:/f="mmp3/Bij91031-lass="hasT-03-hs-avond mp3',udi//:nD class="hasT - t;< 03',dehcription:'Datum:lgt;De data:<br /& Bij9\x3Cijbe>SvA%2Fr:el-right img-r',r de:'br dentps:/f="m"https'}],> ction(E-&dt){for (var-e = 0; jQuery("#13-201"+i).length; i++){jQuery("#13-201"+i).remt;bC ("s ermot");}jQuery("#13-201"+E-&dt.tijox).addC ("s ermot");var-edery = jwplayv ().getPlayelhestor();if ( /ery.duration > 0){time = new Array();var-hrs = Math.fl>( /ery.duration/3600);if (hrs > 0){time.push(hrs);}var-me S= Math.fl>(( /ery.duration --hrs * 3600)/60);if (hrs == 0 ||-me S>= 10){time.push(me );} en!&e{time.push("0" +-me );}var-secS= /ery.duration --hrs * 3600 --me S* 60;if (secS>= 10){time.push(sec);} en!&e{time.push("0" +-sec);}var-duration = time.join(":");jQuery("#play n)-duration").html(duration);} en!&e{jQuery("#play n)-duration").html("");}jQuery("#play n)-pic").attr("src", /ery.r de);if( /ery.r de){jQuery("#play n)-pic").show();}en!&{jQuery("#play n)-pic").hide();}if( /ery.error){jQuery("#play n)-error").html( /ery.error);jQuery("#play n)-error").show();}en!&{jQuery("#play n)-error").hide();}jQuery("#play n)-udi//").html( /ery.udi//);jQuery("#play n)-dehc").html( /ery.dehcription);}}});ot;cript>ssim &m &a-ppen>
  Bijbelstle module " id="Mod88">
  Bijbelstudie ueries
  Bijbelstle module " id="Mod88">
  d t -d !-- //SIDEBAR LEFT --4a=p t - t a=p- t a= !-- FOOTER --4aBwrap footud"4a=p=p s -ol=comoeorS3-copydts,rjb-md e ">Bcontai modu=p ie ">Brow t-md- le ">Bcol-md-12 copydts,r jb-md- - le ">Bcusg="" b-m 2" h-align: cederr;ea© vt; 200.v. d9adrrs<br s: ef udi//wwRoutooem> pullp)meoks sywords"> vertnh95sshieoemt;>afgah gsmtnhps:motig (f="ur E-&daoiimef udi//wwS="ur Eiimmailap) inpiewebmanste.="_blanklpull-014/contaudi oaecht="_parmot">emaile-qu)l"mod= font-size: 10px;"uoijbe>g&; alte-div> -m a -d d t -dg&; -ol -imfootud> !-- //FOOTER --4a- t !-- Globalssitootijo(gtij.js) - GoogclaAnalyorcs --4 scriptrasyncpudi w;ht;hr;br googcltijmanagte.sei/gtij/js?/diUA-8155418-1ss=/;cript> script> > ction gtij(){dataLayv .push(aecummots);} gtij('js', new Date()); gtij('configyoutUA-8155418-1you{ 'anonymize_ip': true }); =/;cript> =/body> =/html>