Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Nehemiah 2:1-6
Serie:
Spreker:
Hits:
1215
Loading Player...