Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Datum:
Schriftgedeelte:
2Timoteüs 1:1-18; Exodus 14:13-15; Efeziërs 1:16-21
Serie:
Spreker:
Hits:
1354
Loading Player...