God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken

Datum:
Schriftgedeelte:
1Tessalonicenzen 5:18; 2Timoteüs 3:2
Serie:
Spreker:
Hits:
1939
Loading Player...