Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Datum:
Schriftgedeelte:
Ezechiël 48:35
Serie:
Spreker:
Hits:
2028
Loading Player...