De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 5:22-33
Serie:
Spreker:
Hits:
1988
Loading Player...