Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
2Samuel 4:4; 2Samuel 9:2-12
Serie:
Spreker:
Hits:
2546
Loading Player...