Leven zonder denken is verspilde energie

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 3-5
Serie:
Spreker:
Hits:
2360
Toelichting:
Aan de hand van dit thema willen we kijken in welke mate voor ons het gebed van belang is en hoe wij 'zouden moeten bidden'.
We beginnen met een algemene beschouwing over wat bidden is en spitsen dit toe op de (inhoud van) Paulus' gebeden in de late gemeentelijke brieven.
Loading Player...