Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Deuteronomium 8:2-10
Serie:
Spreker:
Hits:
1982
Loading Player...