Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Exodus 2:23-3:15
Serie:
Spreker:
Hits:
2223
Loading Player...