Gebruik eerst je hoofd en dan pas je tong

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 10:25-37; Leviticus 19:17-18; Efeziërs 4:25
Serie:
Spreker:
Hits:
2309
Loading Player...