God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:1-14
Serie:
Spreker:
Hits:
2677
Loading Player...