Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Jesaja 9:5; Lukas 15:5
Serie:
Spreker:
Hits:
2507
Loading Player...