Bij het bijbellezen moeten we aanschuiven bij de eerste lezers. Wat hoorden zij?

Datum:
Schriftgedeelte:
Kolossenzen 3:1-4
Serie:
Spreker:
Hits:
2424
Toelichting:
Kolossenzen 3:1-4 is het uitgangspunt voor deze studiedag. In een paar verzen geeft Paulus weer wat het leven met en in Christus inhoudt.
De apostel spreekt over allerlei ‘dingen’ die boven zijn en op aarde. Welke dingen zijn dat? En wat behelst dat (verborgen) leven van de gelovige en de (toekomst)verwachting daaraan gekoppeld.
Kortom, een bijzonder onderwerp met bijzondere woorden voor bijzondere mensen!
Loading Player...