Hoe iemand 'over komt' is voor de mens belangrijker dan zijn mening

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 17:1-13
Serie:
Spreker:
Hits:
2834
Loading Player...