Als ik tijd met God doorbreng, zie ik weer het juiste perspectief.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 3:14-21
Serie:
Spreker:
Hits:
2412
Loading Player...