De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 1:9; Efeziërs 5:17-21; Kolossenzen 3:16-17
Serie:
Spreker:
Hits:
2489
Loading Player...