Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 3:1-21
Serie:
Spreker:
Hits:
2484
Loading Player...