Heb de moed niet hoogmoedig, maar ootmoedig te zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Hebreeën 11:3; Efeziërs 1:18-21; Romeinen 12:2; Efeziërs 1:3
Serie:
Spreker:
Hits:
2733
Loading Player...